Tjänster

För tillfället erbjuder openstreetmap.se följande tjänster:

Skalkonto

För den som bara behöver dela ut lite dokument eller filer, ha en enklare hemsida eller bara köra små script eller program räcker det möjligtvis med enbart ett enkelt konto på shell.openstreetmap.se. För mer avancerade projekt som kräver fler komponenter bör man efterfråga en virtuell maskin.

Virtuella maskiner

Vi kan även erbjuda hosting av virtuella maskiner för experiment och tjänster relaterade till öppen GIS-data. Har du en idé du vill förverkliga, kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra.

Tasking Manager

Vi kör en instans av HOT Tasking Manager 2http://tasks2.openstreetmap.se. Med den kan man skapa egna strukturerade kartläggningsprojekt.

Overpass API

Med hjälp av Overpass API kan du hämta OpenStreetMap kartdata för Sverige. Man skriver frågor i webbadressen och får som svar kartdata i textform. Du når tjänsten på adressen http://sweden.overpass.openstreetmap.se/api/.

Tileserver

Kartor hämtade från Internet byggs vanligen upp av flera mindre kartrutor, s.k. tiles. Dessa kartrutor hämtas från tileservers, som dessutom kan ha kartrutor med olika kartstil och detaljinnehåll. Från {abcdef}.tile.openstreetmap.se/ kan du hämta kartrutor för Sverige och det finns följande kartstilar att välja mellan

 • /hydda/full/{z}/{x}/{y}.png
 • /hydda/base/{z}/{x}/{y}.png
 • /hydda/roads_and_labels/{z}/{x}/{y}.png
 • /osm/{z}/{x}/{y}.png

Om du exempelvis skriver följande adress i webbläsaren http://c.tile.openstreetmap.se/hydda/base/12/2252/1197.png så får du en 256×256 pixel stor bild/karta över östra delen av Arlanda. Om du byter kartstilen base mot full så blir dessutom en väg mer synlig. 1

För att använda tileservrarna kan man utnyttja ett Javascriptbibliotek som t.ex. Leaflet eller OpenLayers.

Ex för Leaflet:

1L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.se/hydda/full/{z}/{x}/{y}.png', {
2  maxZoom: 18,
3  subdomains: 'abc',
4}).addTo(map);

Karterings-tiles

Vi tillhandahåller även tiles med kartor och flygfoton som primärt används till kalkeringsgrund vid kartering.

Ekonomiska kartan, Lantmäteriets kartblad från ca 1950 till ca 1980.

 • http://mapproxy.openstreetmap.se/{service}/1.0.0/ek_EPSG3857/{z}/{x}/{y}.jpeg

Flygfoton över Helsingborgs stad från 2014.

 • http://mapproxy.openstreetmap.se/{service}/1.0.0/hborg2014_EPSG3857/{z}/{x}/{y}.jpeg

Flygfoton över Kalmar stad från 2012.

 • http://mapproxy.openstreetmap.se/{service}/1.0.0/kalmar2012_EPSG3857/{z}/{x}/{y}.jpeg

NVDB hastigheter.

 • http://mapproxy.openstreetmap.se/{service}/1.0.0/nvdb_speeds/EPSG3857/{z}/{x}/{y}.png
 • http://mapproxy.openstreetmap.se/{service}/1.0.0/nvdb_speeds_alt/EPSG3857/{z}/{x}/{y}.png

NVDB vägnamn.

 • http://mapproxy.openstreetmap.se/{service}/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{z}/{x}/{y}.png

Där {service} kan vara antingen tms eller tiles.

Taginfo

Med tjänsten på http://sweden.taginfo.openstreetmap.se kan du se statistik för taggarna som används på OpenStreetMap-kartan för Sverige. Här kan du bland annat se hur mycket en tagg används, på vilket typ av element, dess vanligast värden och hur den vanligen kombineras med andra taggar. Kan exempelvis användas för att se vilken av två liknande taggar som är mest använd eller för att hitta taggar som är felaktiga eller sitter på fel typ av element. Vill du veta mer om detta, kan du läsa på wikisidan om Taginfo.

PostGIS

Postgresql med GIS tillägg med OSM data förberedd för rendering. Tillgänglig för virtuella maskiner som körs på openstreetmap.se.

Dataspegel

Nattliga kopior av Geofabriks OpenStreetMap-urklipp enbart innehållande Sverige, data som används av vår egna tjänster, finns tillgängliga för nerladdning direkt från oss.

 • http://mirror.openstreetmap.se/geofabrik/europe/

JIRA

JIRA felhanteringssystem finns tillgängligt på http://jira.openstreetmap.se.


1 Normalt hämtar man sällan kartor på detta sätt, utan man har ett program som gör det (t.ex JavaScript för webbsidor). Då kan man istället ange latitud och longitud tillsammans med en zoom-nivå och ett område. Sen ser programmet till att hämta de kartrutor som krävs för att presentera kartan korrekt.