Ny disk till databasen

Mängden data i OpenStreetMap växer konstant mer och snabbare.

Tyvärr har det för OpenStreetMap Sverige inneburit ett återkommande problem att den existerande databasendisken tagit slut. Vi har försökt optimera så gott det går, men till slut gick det inte längre och sedan tidig sommar 2017 har vi inte längre haft möjlighet att hålla den uppdaterad i realtid längre.

Nu har vi med glädje emottagit en 2TB Samsung 850 EVO SSD och migrerat databasen till denna. Utrymmet bör vara tillräckligt för att hantera att OSMs data växer med 300%, vilket beräknas ta fyra år med den linjära tillväxt som varit sedan 2010.

Sponsorn önskar vara anonym men hälsar till gemenskapen med följande ord:

"Our company believes that open source projects lay the foundation in which future technologies will be built on. OpenStreetMap Sweden contributes to this by providing a beautiful map that developers all around the world can build with. Therefore, we are pleased to help and hope that the disk will be beneficial to all."

Publicerad i Nyheter av Karl Wettin