Vägnamn som tile-tjänst

Nu finns vägnamn från NVDB tillgängliga som tiles på följande URL:

http://mapproxy.openstreetmap.se/{service}/1.0.0/nvdb_names/EPSG3857/{z}/{x}/{y}.png

Där {service} kan vara antingen tms eller tiles beroende på behov.

Som vanligt så är det inte alltid datan är helt korrekt så lokalkännedom är bra att ha innan man börjar döpa om något. Man kan även med fördel ange NVDB som källa i changesetten.

Publicerad i Nyheter av Joakim Fors