NVDB CC0 data

Nu finns vägar från NVDB tillgängliga som tiles som kan användas i vid redigering. Vägarna är färgade efter hastighet enligt tabellen nedan.

Färg Hastighet
5/gångfartsområde
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Alternativ färgsättning

Färg Hastighet
5/gångfartsområde
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Även cykelvägar och vissa rutter renderas som blåa streckade linjer.

Aktuell data är från 2017-04-25. Uppdateringar släpps ungefär en gång i månaden. Märkväl att NVDB data inte nödvändigtvis behöver vara korrekt så man ska inte blint lita på uppgifterna.

Adresserna till tilesen är http://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_speeds/EPSG3857/{z}/{x}/{y}.png och http://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/nvdb_speeds/EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.png för t.ex. JOSM. Kartlagret finns även som overlay på kartsidan.

För den alternativa färgsättningen är adresserna http://mapproxy.openstreetmap.se/tiles/1.0.0/nvdb_speeds_alt/EPSG3857/{z}/{x}/{y}.png och http://mapproxy.openstreetmap.se/tms/1.0.0/nvdb_speeds_alt/EPSG3857/{zoom}/{x}/{-y}.png

Publicerad i Nyheter av Joakim Fors