Eget konto & virtuell server

På openstreetmap.se finns möjlighet att ha både eget konto och en egen virtuell maskin (VM). Dessa är i första hand till för experiment och tjänster relaterade till öppen GIS-data.

Presentera dig & din idé

Innan du kan få konto/vm vill vi förstås veta vad det är du tänker använda det till för någonting. Om du är ny för oss, vill vi att du presenterar dig och din idé på svenska e-post-listan. Då får vi tillfälle att lära känna dig bättre och diskutera vad det är du vill göra.

Om det inte blir protester på e-post-listan så är det dags för nästa steg. Det är enkelt; skicka bara ett mail till admin snabel-a openstreetmap punkt se och skriv följande:

  • Önskat "username"
  • Ditt namn
  • Vad det är du vill/behöver

Se till att skicka brevet från den e-postadress vi sen ska använda för vidare kontakter i ärendet.

Nu kommer någon av administratörerna att göra en sista bedömning av om du kan få konto/VM. Troligen är det inga problem om det inte varit tveksamt på e-postlistan, men om det blir avslag så lovar vi skicka ett mail tillbaka och beskriva varför.

Det går även bra att dyka upp på #osm.se-infra @ irc.oftc.net för att diskutera saker.

Logga in första gången

När allt är klart får du (på något sätt) uppgifter om ditt användarnamn, ditt lösenord och om du fått en VM, vad den heter. Du är nu redo att logga in första gången.

Börja med att logga in på shell.openstreetmap.se via SSH:

> ssh user@shell.openstreetmap.se
user@shell.openstreetmap.se's password:

Därefter kommer du på detta sätt vidare till din virtuell maskin:

> ssh dev-user
user@dev-user's password:

Du är nu inloggad som vanlig användare på maskinen och kan göra vad man normalt kan göra som användare i GNU/Linux. Du har även möjlighet att bli root-användare, lämpligen genom att bara byta användare:

> su
Password:

Byta lösenord

Första gången du loggar in måste du byta till ett nytt lösenord. Och fuska inte med några korta lösenord. Följ gärna denna enkla guide! ;) Du byter lösenord för den användare du är inloggad som med:

> passwd

Förhållningsregler

Vi förutsätter att du förstår att inte utnyttja våra resurser hur som helst, utan att det sker med ansvar och eftertanke. Och det ska vara något som är relaterat till OpenStreetMap och/eller öppen GIS-data.