Användarvillkor

Data från OpenStreetMap är licensierad med ODbL. Vid användning av denna data eller derivat därav krävs en källhänvisning till OpenStreetMap Foundation och bidragare i direkt förbindelse med presentation. Läs på OpenStreetMap foundation för mer information.

Karta från OpenStreetMap Sverige

Vid användning av karta som tillhandahålls av OpenStreetMap Sverige krävs utöver ovanstående källhänvisning även en källhänvisning till oss på OpenStreetMap Sverige. Källhänvisningen skall vara tydligt synlig tillsammans med kartan, man skall alltså inte behöva gå till en annan sida eller trycka på en knapp för att finna källhänvisningarna.

Exempel med Leaflet:

var Hydda_Full = L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.se/hydda/full/{z}/{x}/{y}.png', {
    maxZoom: 20,
    attribution: 'Tiles courtesy of <a href="http://openstreetmap.se/" target="_blank">OpenStreetMap Sweden</a> &mdash; Map data &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
});

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning begränsa eller stänga av tjänster

  • som saknar korrekt källhänvisning
  • som tungt belastar vår server
  • som använder kartan i tjänster allmänheten inte kan ta del av
  • som använder kartan till en tjänst som står i strid med OpenStreetMap Sveriges syn på god sed

Vi försöker höra av oss innan vi låser någon ute från vår tjänst. Normalt sett hör man inget av oss förän vi ser att en tjänst eller grupp av tjänster från samma ägare orsakar runt 50 000 kartvisningar i månaden, men det kan ske tidigare än så då vi aktivt letar efter de som inte lämnar källhänvisning eller använder kartan på publikt ej tillgängliga tjänster. Givet att du försökt följa vilkoren kommer vi inte stänga ner dig hur som helst. Vi vill att man använder sig av OpenStreetMaps öppna data och våra kartlager och kommer göra vad vi kan för att underlätta för dig att fortsätta använda dessa.

Det är inte rekommenderat att använda vår kartserver för affärskritiska ändamål. Vår internetuppkoppling är instabil och vi har inte tillräckligt med hårdvaruresurser för att driva en sekundär tjänst vid uppdatering av den primära. Vill du ändå använda vår kartstilrekommenderar vi dig att installera en egen s.k. tile server med samma kartstil som oss.

Saknar du kunskap för att installera en server kan vi hänvisa dig till lokala frilansare.

OpenStreetMap Sverige är ingen organisation i lagens mening och säljer därmed heller inga kommersiella karttjänster.

Kontakta admin@openstreetmap.se om du har blivit utlåst.